Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản cho 2 năm còn lại của kế hoạch 5 năm 2006-2010
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đánh giá tổng quan của Dự thảo, kết quả đạt được sau 3 năm (2006-2008) thực hiện kế hoạch là : Nền kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện giá cả tăng cao, qui mô tổng sản phẩm trong nước không ngừng gia tăng; kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững, các cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì; các mặt khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và các vấn đề xã hội khác tiếp tục phát triển và được quan tâm hơn; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và những tồn tại, yếu kém. Những bài học được rút ra trong 3 năm thực hiện là: Bài học về ổn định kinh tế vĩ mô; về công tác dự báo và đánh giá biến động các động đến tình hình kinh tế-xã hội; về nâng cao chất lượng tăng trưởng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; xây dựng và triển khai các chính sách phải đồng bộ; về tăng cường công tác điều hành thực hiện kế hoạch; về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm thông tin kịp thời chính xác, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Cũng theo dự thảo, khả năng thực hiện được toàn bộ các mục tiêu đặt ra của Đại hội Đảng X là khó. Những mục tiêu có thể phấn đấu đạt được đến 2010 là: GDP đạt 7,5-8% , phát triển dịch vụ chiếm 40,5% trong cơ cấu GDP, tỷ lệ hộ nghèo 10-11%, tỷ lệ che phủ rừng 41-42%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 95%; vượt mục tiêu sẽ là: tốc độ kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (20%), nhập khẩu hàng hoá (22%) ( nhập siêu khoảng 20-25% tổng kim ngạch xuất khẩu), vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP (41%), tỷ lệ huy động GDP hàng năm vào ngân sách (24,5%); những mục tiêu không đạt là: Cơ cấu nông lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP (20%), cơ cấu công nghiệp và xây dựng trong GDP (40,8%), tốc độ phát triển dân số (1,16%).

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng đề ra và giải quyết tốt các khó khăn, thách thức phát sinh trong 2 năm tới, Bộ KHĐT đã đưa ra các nhóm giải pháp lớn như: Bình ổn kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các thành phần kinh tế; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng; tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế;….

Về cơ bản các đại biểu đồng tình với nội dung Dự thảo, tuy nhiên nhiều ý kiến đã tập trung đóng góp cho các vấn đề về chính sách tiền tệ, quản lý đầu tư, môi trường…Theo các đại biểu, 2 năm tới nền kinh tế Việt Nam sẽ đi vào giai đoạn phục hồi. Để hoàn thiện hơn nữa Dự thảo báo cáo giữa kỳ, Bộ KHĐT sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp, trước mắt là hội thảo được tổ chức vào ngày 12/11 tới tại Hà Nội.

Nguồn: TTXVN