Mục tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2008 ước đạt 61,2 tỷ USD.
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Công thương, để tháo gỡi khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu đảm bảo mục tiêu xuất khẩu 61,2 tỷ USD, Bộ kiến nghị tăng mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhưng không vượt quá 10%/năm (hiện Bộ Tài chính đền ghị điều chỉnh lên 12%).

Đồi thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ chế cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu được vay VND để mua nguyên liệu và hàng xuất khẩu với mức lãi suất cho vay ngoại tệ, căn cứ theo nguồn ngoại tệ doanh nghiệp thu được.

Ngân hàng Nhà nước có quy chế chặt chẽ yêu cầu các ngân hàng thương mại đảm bảo mức lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu là 18%/năm không cộng thêm các chi phí làm tăng lãi suất.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam