Năm 2009, sửa đổi chính sách thuế nhằm chống đầu cơ nhà, đất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sau hơn 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà, đất của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (ban hành ngày 31/7/1992), về cơ bản, các chính sách thuế nhà, đất đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chính sách thuế nhà, đất hiện hành bộc lộ một số hạn chế như đã xuất hiện tình trạng đầu cơ về nhà, đất, đẩy giá lên cao mà chưa có công cụ điều tiết; căn cứ tính thuế đất phi nông nghiệp bằng từ 1-32 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp có phần chưa phù hợp với cơ chế giá thị trường… Vì vậy, việc sửa đổi chính sách thuế nhà đất sẽ hướng tới tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà, đất, đảm bảo công bằng xã hội, chống đầu cơ nhà, đất, thực hiện điều tiết đối với những người sở hữu nhiều nhà và có quyền sử dụng nhiều đất… 

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2009 sẽ chủ trì soạn thảo 6 Dự án Luật: Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế nhà đất, Luật Sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh và Luật Kiểm toán độc lập.

Nguồn: Bộ Tài chính