Năm 2013 dự kiến sản xuất 1,5 triệu tấn đường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó chủ lực là 2 sản phẩm cung ứng cho thị trường là đường luyện và đường trắng đồn điền.

Riêng đường luyện được sản xuất từ 9/40 nhà máy đường với sản lượng khoảng 730.458 tấn, còn lại là đường trắng đồn điền với chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nhược điểm lớn nhất trong cạnh tranh của ngành đường Việt Nam là giá thành sản xuất mía.

So với khu vực và trên thế giới, nguyên liệu mía đường Việt Nam có chất lượng thấp nhất mà giá lại cao nhất. Chi phí mía trong cơ cấu giá thành đường quá lớn (80%).

Ngành mía đường Việt Nam đang thực hiện các biện pháp như đẩy mạnh cải thiện năng suất và chất lượng mía…

Phạm Tuyên
Nguồn: Báo Tiền phong điện tử