Nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Duy trì ổn định diện tích trồng cà phê từ 450.000 – 500.000ha, sản lượng khoảng 1 triệu tấn, trong đó cà phê arabica (cà phê chè) chiếm khoảng 10% diện tích ở những vùng có điều kiện sinh thái phù hợp. Đối với diện tích cà phê không đúng quy hoạch, nơi có độ dốc cao, vùng đất trũng, xa nguồn nước tưới cần chuyển sang trồng cây khác.

Bên cạnh đó, đề án nhấn mạnh từng bước nâng tỷ lệ sản xuất cà phê có chứng chỉ đạt 50% diện tích vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015, đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 2 sàn giao dịch cà phê tại Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng các phương thức mua bán hiện đại: giao dịch kỳ hạn… phòng ngừa rủi ro khi có biến động giá trên thị trường; thí điểm đưa cà phê Việt Nam giao dịch tại các sàn giao dịch quốc tế (New York, London). Tổng dự toán vốn đầu tư để thực hiện đề án là 32.759 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô