Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự án có tổng chiều dài 13,8km; tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe và có thời gian thực hiện từ 2021 – 2022. Tổng mức đầu tư dự án là 19,05 triệu USD.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1”, sử dụng vốn dư của dự án “Quản lý tài sản Đường bộ Việt Nam” (VRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Mục tiêu của dự án sử dụng vốn dư của Dự án VRAMP để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 giúp nâng cao, tăng cường năng lực vận tải, kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội.

Dự án có tổng chiều dài 13,8 km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ
Dự án có tổng chiều dài 13,8 km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

Dự án có tổng chiều dài 13,8 km; điểm đầu tại cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Quy mô nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe và có thời gian thực hiện từ 2021 – 2022. Tổng mức đầu tư dự án là 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng, trong đó, từ vốn vay IDA dư của WB là 16,75 triệu USD, tương đương 387,31 tỷ đồng (từ nguồn vốn IDA dư của Dự án VRAMP) và vốn đối ứng là 53,07 tỷ đồng, tương đương 2,3 triệu USD (từ nguồn vốn đối ứng dư của Dự án VRAMP). 

Tại quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung báo cáo, kiến nghị và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định.Đồng thời gửi công hàm tới WB thông báo về việc Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giao Bộ Giao thông Vận tải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu, kết quả và thời hạn hoàn thành dự án VRAMP.

Thực hiện bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 cho dự án theo quy định pháp luật đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kịp thời hạn để đảm bảo tiến độ thi công Dự án trong năm 2021-2022. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình chuẩn bị, hoàn tất thủ tục và triển khai thực hiện dự án.