Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ tỷ giá USD/VND
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Nhà nước cho biết mục đích của việc mở rộng biên độ lần này nằm trong chủ trương chung tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam ngày càng thích nghi với mức độ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Theo quy định trước đây, các ngân hàng thương mại chỉ được ấn định tỷ giá mua bán giữa đồng Việt Nam với USD trong biên độ ±0,5% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước thông báo, nay với biên độ ±0,75% các ngân hàng thương mại sẽ có điều kiện ấn định tỷ giá mua bán linh hoạt hơn sát với cung cầu ngoại tệ trên thị trường.

Cơ chế tỷ giá ngày càng linh hoạt hơn sẽ đòi hỏi các ngân hàng thương mại và thành viên tham gia thị trường ngoại hối phải nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro về biến động tỷ giá, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần thực hiện mở rộng biên độ tỷ giá. Ngày 1/7/2002, Ngân hàng Nhà nước đã mở rộng biên độ từ +0,1% lên ±0,25%; ngày 31/12/2006, mở rộng biên độ từ ±0,25% lên ±0,5%. Lần này, ngày 24/12/2007, Ngân hàng Nhà nước mở rộng biên độ từ ±0,5% lên mức ±0,75%.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước