Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng 1% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ quy định hiện nay. Cụ thể đối với tiền VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 10% lên 11%; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 4% lên 5%; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng từ 10% lên 11%, đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng từ 4% lên 5%.

Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn nông nghiệp – nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác) nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng này mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn.

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, việc thay đổi cơ chế và tỷ lệ dự trữ bắt buộc có hiệu lực thi hành kể từ tháng 2.2008.

Nguồn: Website Chính phủ