Ngân hàng TMCP có thể mua lại cổ phiếu của chính mình
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Theo quy định của pháp luật hiện hành, các ngân hàng TMCP với tư cách là công ty cổ phần đã đăng ký trở thành công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu của chính mình.

Việc mua cổ phiếu này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
 
Các Ngân hàng TMCP tự quyết định và chịu trách nhiệm về những rủi ro từ việc mua lại cổ phiếu của chính mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
Cũng theo văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng TMCP đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, giám sát việc các Ngân hàng TMCP thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo các nội dung trên.

Nguồn: Website Ngân hàng nhà nước