Ngành Tài chính, Ngân hàng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, tăng giá
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thực hiện giảm dần lãi suất trần

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản 75/TTg-KTTH ngày 15/1/2008 và 319/TTg-KTTH ngày 3/3/2008, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến cho biết NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại (NHTM) để đảm bảo khả năng thanh toán thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ tái cấp vốn khác.

Trước mắt, NHNN sẽ ấn định mức trần lãi suất trong giao dịch nghiệp vụ thị trường mở xoay quanh 9% – 10%/năm và thực hiện việc đưa tiền ra, rút tiền về một cách nhịp nhàng nhằm điều tiết và ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động và cho vay của các NHTM, đồng thời đảm bảo lãi suất thực dương nhưng không gây trở ngại cho các nhu cầu vay vốn có hiệu quả.

Trước mắt, NHNN vẫn sẽ duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các NHTM như hiện nay kết hợp với giám sát chặt chẽ và dự báo xu hướng biến động tổng phương tiện thanh toán và tín dụng để xem xét, điều chỉnh tỷ lệ và cơ chế dự trữ bắt buộc ở mức thích hợp.

“NHNN tiếp tục thực hiện biện pháp bán tín phiếu NHNN vào ngày 17/3/2008 như đã công bố. Trong trường hợp NHTM nào gặp khó khăn về nguồn vốn, NHNN sẽ xem xét lùi thời gian cụ thể đối với từng NHTM”, ông Tiến cho biết.

Ông Tiến đánh giá, sau khi NHNN quy định mức lãi suất trần huy động vốn 12% đối với các NHTM, hoạt động các NHTM đã dần dần đi vào ổn định.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng và tổng phương tiện thanh toán

Về việc mua ngoại tệ của các NHTM, ông Tiến khẳng định, NHNN vẫn cho phép mua ngoại tệ của các NHTM ở mức thích hợp. Đồng thời, cũng tính toán mở rộng biên độ mua, bán ngoại tệ của các NHTM so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm ±0,25% từ ngày 10/3/2008 (tăng từ ±0,75% lên ±1%), kết hợp với điều hành linh hoạt tỷ giá giao dịch liên ngân hàng bình quân.

Cũng tại cuộc giao ban báo chí, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nhấn mạnh sẽ phối hợp với NHNN trong quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng đề cập đến nhóm 4 giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát như cân đối vĩ mô, tiếp tục phát triển sản xuất, giảm giá một số hàng hóa, dịch vụ cho phù hợp với mặt bằng giá thế giới và khu vực (cước điện thoại, cước thuê kênh quốc tế)…

Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, các nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%, chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong năm 2008.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu điều chỉnh kịp thời quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục mở rộng có hiệu quả đối với các nhu cầu vay vốn có khả năng hoàn trả nợ; trong đó, chú trọng mở rộng tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất.

Lãnh đạo NHNN và Bộ Tài chính cùng khẳng định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá.

Nguồn: Website Chính phủ