Người sử dụng lao động chưa hoặc chậm đóng tiền BHXH sẽ bị bắt buộc trích tiền từ tài khoản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo hướng dẫn, hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt mà NSDLĐ không tự nguyện truy nộp hoặc đã truy nộp nhưng chưa đủ số tiền BHXH phải đóng thì Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đề xuất với cơ quan thẩm quyền liên quan áp dụng biện pháp buộc trích tiền từ tài khoản truy nộp vào quỹ BHXH.

Tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất bằng văn bản của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, người có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh và ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH có quyền yêu cầu ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản cung cấp các thông tin về tài khoản, số dư trên tài khoản, đồng thời có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản.

Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định buộc trích tiền, nếu chủ tài khoản không tự nguyện đến trích tiền chuyển trả quỹ BHXH thì ngân hàng có trách nhiệm chuyển tiền từ tài khoản của NSDLĐ vào tài khoản quỹ BHXH theo yêu cầu, trước khi thực hiện các lệnh chuyển tiền khác của chủ tài khoản.

Trong trường hợp tài khoản của NSDLĐ không còn số dư hoặc còn số dư nhưng không đủ để thi hành quyết định thì ngân hàng sau khi chuyển số tiền hiện có vào tài khoản của quỹ BHXH phải thông báo bằng văn bản cho người ra quyết định biết để xem xét áp dụng các biện pháp khác đảm bảo truy thu đủ số tiền nợ này.

Nguồn: Website Chính phủ