Nhà băng sẽ tự chấm điểm xếp hạng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thông báo của cơ quan kiểm soát tiền tệ quốc gia, các nhà băng sẽ tự đánh giá, xếp loại theo các quy định và gửi kết quả về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ phê chuẩn kết quả đánh giá này vào tháng 6 và công bố.

Dự kiến các nhà băng sẽ tự đánh giá theo các tiêu chí vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản. Mức điểm tối đa của các ngân hàng là 100.  

Số liệu để các nhà băng tự chấm điểm gồm bảng cân đối tài khoản, báo cáo thống kê của ngân hàng, số liệu thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ của chính ngân hàng.

Hiện Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) cũng đang xây dựng bảng xếp hạng về mức độ rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại dựa trên tổng kết tài sản, báo cáo nợ xấu, cũng như doanh thu, lời – lỗ… của các nhà băng. Tuy nhiên, DIV sẽ không công bố bảng xếp hạng này, mà chỉ chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà nước và chính các nhà băng được xếp hạng.

Nguồn: Báo điện tử VnExpress