Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải đăng ký nhân sự chủ chốt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ dưới 49% vốn điều lệ thì chỉ phải làm thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh. Nếu nhà đầu tư nước ngoài mua trên 49% vốn điều lệ thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được góp vốn, mua cổ phần trên 49% vốn điều lệ nếu doanh nghiệp Việt Nam đó kinh doanh các sản phẩm bị cấm theo quy định tại các cam kết quốc tế.

Nhà đầu tư không phải đăng ký nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có nhu cầu xác nhận đăng ký nhân sự chủ chốt (hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban giám đốc, kế toán trưởng, ban kiểm soát, kiểm soát viên…). Vì vậy mà dự thảo này cũng hướng dẫn thủ tục. Theo đó, nếu nhà đầu tư có nhu cầu cần đăng ký thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ban quản lý nơi doanh nghiệp (hoặc dự án) đặt trụ sở ghi nhận đăng ký này cho nhà đầu tư.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM