Nhập siêu 1,94 tỷ USD trong quý đầu năm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 17,24 tỷ USD, tăng 31,6% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 44,64 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 18,35 tỷ USD trong tháng 3, tăng 21,1% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt hơn 46,57 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Như vậy nền kinh tế nhập siêu hơn 1,1 tỷ USD trong tháng 3, nâng con số nhập siêu trong 3 tháng đầu năm lên gần 1,94 tỷ USD.

Xét riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt 12,09 tỷ USD, tăng 30,2% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 31,32 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 3 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của khu vực FDI đạt 11,07 tỷ USD, tăng 21,5% so với tháng trước; tính chung 3 tháng đầu năm đạt gần 27,80 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 3 khu vực FDI tiếp tục xuất siêu 1,02 tỷ USD, nâng mức xuất siêu trong quý đầu năm lên 3,52 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 5,46 tỷ USD trong quý đầu năm.

P.L
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/nhap-sieu-194-ty-usd-trong-quy-dau-nam-61511.html