Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chỉ thị đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm hỗ trợ DN giảm lượng hàng tồn kho, tiếp cận vốn ngân hàng, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ DN đẩy mạnh xuất khẩu, khai thông thị trường, hạn chế nhập khẩu và tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước. Bộ sẽ phối hợp với Bộ Khoa học – Công nghệ xây dựng các hàng rào kỹ thuật đối với hàng sản xuất trong nước (không trái với cam kết quốc tế) để hàng trong nước cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Vụ Công nghiệp nhẹ chủ trì, phối hợp đề xuất với Ngân hàng Nhà nước tìm kiếm nguồn tài trợ trung, dài hạn giúp DN ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ mua lại máy móc, thiết bị tiên tiến của nước ngoài với giá rẻ nhằm hiện đại hóa sản xuất, thí điểm sản xuất thử một số nguyên phụ liệu…

T.Phương
Nguồn: Báo Người Lao động