NHNN yêu cầu cách chức một giám đốc vi phạm cơ chế điều hành lãi suất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 1/7/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5923/NHNN-TTR gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VIB yêu cầu xử lý những sai phạm của chi nhánh ngân hàng này tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng VIB chi nhánh Sài Gòn đã vi phạm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại văn bản số 5158/NHNN-CSTT ngày 10/6/2008 và văn bản số 5455/NHNN-VP ngày 19/6/2008 trong việc cho vay đối với Công ty Vận tải biển Sài Gòn.

Thống đốc NHNN yêu cầu VIB tiến hành rà soát, kiểm tra và làm rõ mức độ sai phạm của những cán bộ có liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đồng thời báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện trước ngày 4/7/2008.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ