NHTM được ủy thác cho NHTM khác để góp vốn, mua cổ phần
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, NHTM được ủy thác cho: NHTM khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính để thực hiện cho vay đối với khách hàng; Ngân hàng hợp tác xã để thực hiện cho vay đối với khách hàng không phải là thành viên của ngân hàng hợp tác xã; QTDND để thực hiện cho vay đối với khách hàng không phải là thành viên QTDND; Tổ chức tài chính vi mô để thực hiện cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, DN siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, NHTM cũng được ủy thác cho NHTM khác, tổ chức được phép kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật để góp vốn, mua cổ phần của DN, TCTD khác; Ủy thác NHTM khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức được phép kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật để mua trái phiếu DN.

Ngược lại, NHTM được nhận ủy thác của NHTM khác, ngân hàng chính sách, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức để thực hiện cho vay đối với khách hàng.

Được nhận ủy thác của NHTM khác, tổ chức được phép kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật để góp vốn, mua cổ phần của DN, TCTD khác; nhận ủy thác của NHTM khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức được phép kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật để mua trái phiếu DN.

Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/20-nhtm-duoc-uy-thac-cho-nhtm-khac-de-gop-von–mua-co-phan-26944.html