Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến ngày 30/9/2021 giải ngân 60% kế hoạch và đến cuối năm giải ngân 100% kế hoạch được giao.

UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 23/8 cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp, đến ngày 15/8/2021 đã giải ngân 736.456 triệu đồng/1.815.339 triệu đồng, đạt 40,6% kếhoạch đã phân bổ chi tiết (vốn trong nước đạt 42,7% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 36,1% kế hoạch).

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và chế độ báo cáo được UBND tỉnh giao, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ ngày 28 hàng tháng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để xem xét, chỉ đạo.

“Các sở, ban, ngành và chính quyền các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo đến ngày 30/9/2021 giải ngân 60% kế hoạch và đến cuối năm giải ngân 100% kế hoạch được giao”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo.