Ninh Thuận kiến nghị thay thế 4.600 MW điện hạt nhân bằng điện khí LNG
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ninh Thuận kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong Quy hoạch điện VII bằng điện khí LNG cập nhật trong Quy hoạch điện VIII.

Cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: L.Đ
Cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: L.Đ

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong Quy hoạch điện VII bằng điện khí LNG cập nhật trong Quy hoạch điện VIII.

UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận thay thế quy mô công suất 4.600MW điện hạt nhân Ninh Thuận được phê duyệt trong quy hoạch điện VII bằng điện khí LNG thực hiện tại Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và cập nhật trong Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ sở để tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện các dự án điện khí LNG tại Trung tâm điện lực LNG Cà Ná trong thời gian tới.

Việc phát triển điện khí LNG Cà Ná sẽ là động lực quan trọng và quyết định cho yêu cầu thay thế kịch bản tăng trưởng kinh tế – xã hội của Ninh Thuận sau khi có chủ trương dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Tại Quyết định số 428, ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển điện hạt nhân có công suất 4.600 MW trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, hiện nay điện hạt nhân đã dừng thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết số 31/2016 của Quốc hội.

Do đó, việc thay thế phần quy mô công suất điện hạt nhân này thành công suất 4.600 MW điện khí LNG Cà Ná trong quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đúng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW.

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW (điều chỉnh Quyết định số 2162 ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận). Theo đó, tiến độ đầu tư dự án được điều chỉnh: “Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án trong quý II/2022; Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2026”.