Phải công khai thông tin về bất động sản giao dịch qua sàn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008, sàn giao dịch BĐS phải công khai các thông tin về BĐS cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch.

Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 7 ngày tại sàn giao dịch, với các thông tin về tên dự án, loại, số lượng, địa điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua… Ngoài ra, sản phẩm còn phải được đăng tải ít nhất 3 số liên tiếp trên báo địa phương, 1 lần trên đài truyền hình địa phương hay trên trang web của sàn giao dịch BĐS.

Đối với sản phẩm của tổ chức, cá nhân không kinh doanh BĐS mà giao dịch qua sàn thì không bắt buộc công khai thông tin.

Nếu cùng một loại BĐS có từ 2 khách hàng trở lên hoặc số đăng ký nhiều hơn số lượng BĐS thì chủ đầu tư hoặc sàn giao dịch phải thực hiện phương thức bốc thăm hoặc đấu giá để lựa chọn khách hàng.

Sàn giao dịch BĐS ngoài việc thực hiện các dịch vụ về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới BĐS, còn được phép thực hiện các dịch vụ như định giá, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý BĐS.

Ngoài quy định người quản lý phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý thì sàn giao dịch còn phải có tối thiểu 2 nhân viên môi giới có chứng chỉ và 2 nhân viên định giá BĐS (nếu có dịch vụ định giá BĐS).

Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50 m2 và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

Các thông tin cần công khai qua sàn giao dịch gồm thông tin về chủng loại, vị trí, quy mô, diện tích, đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng BĐS. Ngoài ra, thông tin về quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền hưởng lợi ích, tình trạng đang cho thuê, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ… cũng cần được công khai

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ