Phạt cổ đông bán chui chứng khoán khi chào mua
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Lý do, ngày 25/3/2010, ông Trần Thái Hưng nộp Bản đăng ký chào mua công khai 450 nghìn cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng ngày 26/3/2010, ông Trần Thái Hưng đã thực hiện bán 27 nghìn cổ phiếu HCT.

Hành vi trên đã vi phạm Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 50 triệu đồng đối với ông Trần Thái Hưng theo quy định 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Nguồn: TTXVN