Phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào Quý I/2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc phát hành này sẽ thông qua hình thức đấu thầu qua trung tâm giao dịch chứng khoán và bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước sẽ phát hành 7.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước