Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Cần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thanh tra; khẳng định năm 2007, ngành đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ; chuyển biến rõ rệt và hiệu quả trong thanh tra kinh tế – xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiên phong trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tăng cường pháp chế, nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra và mở rộng hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình hiện nay, đưa thông tin về hoạt động thanh tra ngày càng chính xác và có hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ về sự gian truân, vất vả của những người làm công tác thanh tra, đồng thời lưu ý ngành phải tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, coi đó là yêu cầu cấp thiết, là nội dung quan trọng trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước. Ngành cần khắc phục các mặt hạn chế, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra phải chính xác, rõ ràng, khách quan; tăng cường kiểm tra việc thực hiện, xử lý kinh tế, hành chính sau thanh tra; đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục củng cố nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành cần tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức tiếp dân, cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình khiếu kiện của công dân, từ đó đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp, đồng thời chủ động giúp Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh xử lý giải quyết kịp thời các vụ khiếu tố phức tạp… Phó Thủ tướng nhắc nhở ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đạo đức cán bộ thanh tra …

Cũng trong cuộc gặp mặt, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền khẳng định năm 2007, công tác thanh tra từ thế bị động, đối phó đã chuyển dần sang thế chủ động, có sự phối hợp đồng bộ, dứt điểm và hiệu quả cao hơn (kết thức 26 cuộc thanh tra lớn). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến mạnh trong chỉ đạo điều hành và phối hợp lực lượng, tập trung dứt điểm những vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tham nhũng đi dần vào nền nếp và có những chuyển động ban đầu, kết hợp tốt giữa xây và chống, giữa phòng ngừa với xử lý ngăn chặn…

Theo TTXVN