Phú Yên: Đất tại dự án chăn nuôi bò chất lượng cao hết hiệu lực chuyển đổi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 01/7/2021.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để thực hiện dự án: Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên nay là Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Lý do: Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã được UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 01/7/2021); do Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020.

Khu vực bán ngập lòng hồ Sông Hinh nằm trong diện tích đất Dự án chăn nuôi bò chất lượng cao Phú Yên từng đề xuất
Khu vực bán ngập lòng hồ Sông Hinh nằm trong diện tích đất dự án chăn nuôi bò chất lượng cao Phú Yên từng đề xuất

Về rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng: UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên. Theo đó tổng diện tích đất tại tiểu khu 310, 311 được quy hoạch lâm nghiệp là 1.362,72 ha; bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ là 586,78 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 454,54 ha; UBND xã và hộ gia đình 132,24 ha); Quy hoạch rừng sản xuất là 775,94 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 559,27 ha; UBND xã và hộ gia đình 216,67 ha). Trong đó có 463,37 ha thuộc dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ 211,71 ha và Quy hoạch rừng sản xuất 251,66 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên có trách nhiệm nộp bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thu hồi bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, nộp về UBND tỉnh; đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên được tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư từ tháng 10/2016 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, kế hoạch triển khai chăn nuôi 90 nghìn con bò.