Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra để phát triển bền vững
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, nuôi cá tra an toàn là phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm nuôi, an toàn về dịch bệnh cho cá nuôi, thân thiện với môi trường và đảm bảo có hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi cá tra phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ sở nuôi cá tra phải sử dụng con giống đạt yêu cầu chất lượng theo quy định. Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra chất lượng. Ngoài ra, phải sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.

Chủ cơ sở nuôi cá tra phải có bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết đó. Nước thải từ ao nuôi cá tra phải được xử lý bảo đảm đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải. Chất thải rắn phải được thu gom, xử lý đúng quy định. Khuyến khích xử lý và tái sử dụng chất thải rắn trong nuôi cá tra để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, không sử dụng hóa chất và các chế phẩm sinh học ngoài danh mục cho phép để xử lý môi trường.

Nhà nước khuyến khích xây dựng cơ sở nuôi cá tra theo công nghệ nuôi và mô hình quản lý tiên tiến, phù hợp với điều kiện của địa phương và đảm bảo phát triển nuôi bền vững.

Chủ cơ sở nuôi cá tra an toàn có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh ghi tên cơ sở của mình vào danh sách cơ sở nuôi cá tra an toàn và được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ