Quảng Nam ứng dụng công nghệ GIS vào hoạt động xúc tiến đầu tư
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công nghệ này sẽ phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2021.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng “Ứng dụng công nghệ GIS trong hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam” để đưa vào hoạt động, phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp trong năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung, hiệu quả, độ phù hợp của phần mềm “Bản đồ số địa điểm đầu tư khu vực miền Trung – Tây Nguyên” thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung đối với tỉnh Quảng Nam, xem xét nếu cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh đưa thông tin của tỉnh Quảng Nam lên phần mềm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên ứng dụng Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam nhằm đưa Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các phần mềm liên quan đến doanh nghiệp lên các ứng dụng này.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm mở chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên ứng dụng Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, các phần mềm liên quan đến doanh nghiệp lên ứng dụng này.

Riêng Công ty VNPT Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa các biểu mẫu, nội dung về quản lý doanh nghiệp lên phần mềm LRIS để các đơn vị, địa phương liên quan cập nhật thông tin và báo cáo số liệu.

Công nghệ GIS (Geographic Information Systems) là công cụ dùng để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu từ không gian địa lý qua đó thực hiện biên tập bản đồ, lưu trữ dữ liệu bản đồ, thao tác trên bản đồ sao cho tương hợp sự vật hiện tượng ngoài không gian thực.