Quảng Ngãi: Dự kiến đầu tư đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi hơn 4.300 tỷ đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa có báo cáo về việc tham gia ý kiến liên quan đến báo cáo nghiên cứu đầu tư tiền khả thi dự án Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi.

Theo UBND huyện Bình Sơn, dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và phù hợp với Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 13/7/2021. Tuy nhiên, huyện Bình Sơn đề xuất nên thay tất cả cụm từ “Trị Bình” thành “Trì Bình” cho phù hợp tên gọi của địa phương và cụm từ “Đường Trị Bình – Dung Quất” thành “Đường Trì Bình – Cảng Dung Quất” cho phù hợp với tên dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, xem lại tên tuyến đường, vì Dốc Sỏi không ở xã Bình Thạnh mà Bình Chánh, trong khi điểm cuối tuyến nằm ở xã Bình Thạnh; đồng thời nêu địa danh của điểm đầu chứ Hoàng Sa là tên đường, cần quan tâm đến quy hoạch các khu tái định cư dọc hai bên tuyến gần với các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư.

“Về hướng tuyến của dự án đi qua địa bàn huyện Bình Sơn cần nghiên cứu, tính toán để xác định hướng tuyến và phương án thiết kế hợp lý nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp của địa phương”- huyện Bình Sơn đề xuất

Theo UBND huyện Bình Sơn, trong phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn chưa làm rõ được bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng tại thị trấn Châu Ổ, xã Bình Long, xã Bình Thanh, xã Bình Tân Phú…. Bên cạnh đó, xây dựng khu tái định cư diện tích 1,5 ha tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn là chưa phù hợp, vì địa phương này không bị ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng của dự án Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; điều chỉnh tên Khu tái định cư xã Bình Tân thành Khu tái định cư xã Bình Tân Phú cho phù hợp với Nghị quyết 867/NQ-UBNTVQH14 ngày 10/01/2020.

Huyện Bình Sơn thống nhất về phương án huyến tuyến (phương án 1), trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khảo sát xây dựng Phương án tái định cư trên địa bàn huyện gắn với kế hoạch đầu tư xây dựng khu tái định cư để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng…

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 là 3 tỷ 500 triệu đồng, giai đoạn 2 khoảng hơn 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Để thực hiện dự án, Quảng Ngãi sẽ phải chuyển đổi mục đích sử dụng 55-100 ha đất lúa.