Quảng Ngãi: Thông qua gói đầu tư công trung hạn 2021-2026 hơn 24.600 tỷ đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra đã thống nhất quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách địa phương là 24.602,8 tỷ đồng.

Trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 12.750,8 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 602 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 11.250 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, trên cơ sở Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tổ chức giao và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được các cơ quan, địa phương nghiên cứu kỹ, các dự án đưa vào dự án đầu tư công được đánh giá, chuẩn bị sát với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, theo đúng quy định, tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm rất cao và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Quảng Ngãi là kế hoạch cho cả 05 năm: nguồn vốn đầu tư trung hạn được xác định, xây dựng cụ thể từ 02 nguồn (nguồn từ Trung ương và nguồn của địa phương). Vì vậy, trước khi xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện các quy trình, thủ tục đảm bảo quy định; thông tin được công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về các các công trình, dự án sẽ được đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là nội dung quan trọng nhất, là cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

“Việc thực hiện thành công đầu tư công trung hạn lần này sẽ góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra”- ông Đặng Văn Minh khẳng định.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, theo ông Đặng Văn Minh, cần phải xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời không bố trí lồng ghép giữa vốn đầu tư trong cân đối ngân sách và vốn từ khai thác quỹ đất. Vì khi bố trí lồng ghép giữa 2 nguồn vốn này, Quảng Ngãi sẽ hoàn toàn bị động trong việc điều hành nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như trong việc phân bổ nguồn vốn cho các dự án để hoàn thành theo Luật Đầu tư công.

“Việc phân bổ tiền khai thác quỹ đất thì thu đến đâu triển khai dự án đến đó, không thu được thì không triển khai, để không bị động trong việc điều hành bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, chỉ bố trí cho các dự án cần thiết, cấp bách và phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế-xã hội, mà đặc biệt là ưu tiên cho định hướng phát triển kinh tế- xã hội của cấp tỉnh, huyện”.