Quy định đối tượng doanh nghiệp áp dụng cam kết WTO
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, các cam kết của Việt Nam liên quan đến quy định về số đại biểu cần thiết trong quy trình bỏ phiếu và tỷ lệ phiếu tối thiểu cần có để đưa ra tất cả các quyết định trong các loại hình doanh nghiệp tại đoạn 502 và 503 trong Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập WTO không áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, mà chỉ có hiệu lực áp dụng đối với các liên doanh (có tham gia của nhà đầu tư nước ngoài) và các liên doanh này có kinh doanh các ngành, nghề, dịch vụ mà Việt Nam áp dụng hạn chế sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ. Còn các doanh nghiệp 100% vốn trong nước, 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài chỉ góp vốn dưới dạng đầu tư gián tiếp (không có hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức liên doanh) thì vẫn áp dụng quy định hiện hành về số đại biểu cần thiết trong quy trình bỏ phiếu và tỷ lệ đa số phiếu biểu quyết theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Nguồn: Báo Thanh niên