Quy định mới trong xử phạt vi phạm hải quan
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Tài chính, trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Bộ đề xuất bổ sung 14 hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh trong lĩnh vực này.

Trước hết, đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung xử phạt đối với 2 hành vi: Không thông báo cho cơ quan hải quan đúng thời hạn quy định thông tin về hàng hoá trước khi hàng hoá đến cửa khẩu phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đúng chế độ cung cấp và khai báo thông tin hàng hoá chịu sự giám sát, quản lý hải quan tại kho, khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật bị phạt từ 1 – 5 triệu đồng.

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan, dự thảo đề xuất bổ sung xử phạt đối với 5 hành vi gồm: 1. Không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan mà không ảnh hưởng đến thuế hoặc chính sách xuất nhập khẩu; 2. Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, xuất xứ hàng hoá sử dụng, tiêu huỷ trong khu phi thuế  quan; 3. Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ thanh khoản hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; 4. Khai tăng so với định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư  gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất; 5. Không khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng.

Đối với 5 hành vi trên, tùy theo từng hành vi và mức độ vi phạm, Bộ Tài chính đề xuất mức xử phạt dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung 03 hành vi vào nhóm hành vi khai thiếu thuế gồm: Khai sai về đối tượng không thuộc diện chịu thuế; Sử dụng hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan không đúng nội dung hạn ngạch; Các hành vi không khai hoặc khai sai khác làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu. Đối với 3 hành vi này, dự thảo đề xuất phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn/không thu cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung xử phạt 3 hành vi vào nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan: Sử dụng tài khoản truy cập được cơ quan hải quan cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan điện tử bị phạt tiền từ 10 – 40 triệu đồng; Lưu giữ hàng hoá kinh doanh tạm nhập – tái xuất không đúng địa điểm quy định bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng; Đưa phương tiện vận tải nước ngoài vào Việt Nam không đúng tuyến đường, cửa khẩu quy định bị phạt từ 2 – 5 triệu đồng. Đồng thời buộc tái xuất phương tiện vấn tải vi phạm quy định này.

Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung 1 hành vi vi phạm về kho ngoại quan. cụ thể, hành vi không làm thủ tục thanh khoản hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan đúng thời hạn quy định bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết thêm, bên cạnh việc bổ sung 14 hành vi nêu trên. Trong dự thảo còn sửa đổi một số quy định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá… Đồng thời, khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan. Cũng như có chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố ý vi phạm.

Nguồn: Tạp chí Tài chính điện tử