Quy định phá sản đối với tổ chức tín dụng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, khi TCTD không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, sau khi Ngân hàng Nhà nước chấm dứt các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán (hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt) thì được coi là lâm vào tình trạng phá sản. TAND cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với TCTD ở địa phương mình.

Nghị định cũng nêu rõ kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm TCTD cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm; chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp… Đồng thời, các hoạt động của TCTD như cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng… phải được sự đồng ý của thẩm phán trước khi thực hiện.

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật TP HCM