Quý I năm 2009: FDI giảm 40% so với cùng kỳ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Có 34 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 3.844 triệu USD, bằng 31% về số dự án nhưng tăng 34% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn đạt 6 tỷ USD, giảm 40% so với cùng kỳ. (Được biết, hai tháng đầu năm thu hút FDI cả nước đạt 5,3 tỷ USD. Riêng tháng 2/2009 cả đăng ký mới và tăng vốn là 5,1 tỷ USD gấp 27 lần tháng 1/2009.)

Về thu hút vốn ODA, trong quý I năm 2009 có 3 chương trình, dự án ODA được ký kết thông qua Hiệp định với tổng trị giá 26,23 triệu USD. Trong đó vốn vat đạt 21 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại đạt 5,23 triệu USD.

Những dự án được đăng ký bao gồm: Nâng cao năng lực phát triển Nông nghiệp và nông thôn ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam do Nhật Bản tài trợ trị giá 3,5 triệu USD; dự án Cải thiện đời sống của đồng bào miền núi tỉnh Bắc Kạn do IFAD và GEF đồng tài trợ trị giá 21,65 triệu US; Dự án Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì phát triển ở Việt Nam trị giá 1,08 triệu USD do UNDP viện trợ không hoàn lại.

Như vậy, quý I năm 2009, ước tổng giá trị giải ngân ODA đạt khoảng 198 triệu USD trong đó vốn vay khoảng 153 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 45 triệu USD. Mức giải ngân của 3 tháng đầu năm đạt 5,7% so với kế hoạch giải ngân của cả năm 2009.

Nguồn: www.cafeF.vn