Quý I/2016: Số DN trở lại hoạt động tăng 84,1%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Vốn bình quân của DN thành lập mới là 7,8 tỷ đồng

Trong quý I/2016, cả nước có 23.767 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số DN và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, dù số lượng thành lập mới không tăng quá nhiều nhưng đáng chú ý là số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5%. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong quý I là 322,2 nghìn người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I/2016 là 9.376, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I/2016 là 2.919 DN, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những DN có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93%.

Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I/2016 là 20.044, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều DN dự định mở rộng kinh doanh

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2016 cho thấy: Có 29,2% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016 khả quan hơn quý trước; 27,1% đánh giá gặp khó khăn và 43,7% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý II so với quý I/2016, có 53,3% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 11,2% dự báo khó khăn hơn và 35,5% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Có 29% số DN điều tra cho biết có số đơn đặt hàng quý I/2016 cao hơn quý trước, 27,1% có số đơn đặt hàng giảm và 43,9% có số đơn đặt hàng ổn định.

Xu hướng quý II/2016 so với quý I/2016 tiếp tục khả quan với 50,5% số DN dự kiến có đơn hàng cao hơn, 11,3% dự kiến đơn hàng giảm và 38,2% DN dự kiến có đơn hàng ổn định.

Có 38,6% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu, 12,6% số DN dự kiến giảm và 48,8% số DN dự kiến ổn định.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 14,9% số DN dự báo lượng hàng tồn kho quý II sẽ tăng, 30,8% cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 54,3% số DN dự báo sẽ giữ ổn định.

Quý I, có 14,3% số DN khẳng định quy mô lao động tăng so với quý trước, 16,2% khẳng định giảm và 69,5% giữ ổn định. Dự kiến quý II/2016 so với quý I/2016, có 21,2% số DN dự báo quy mô lao động tăng, 8,2% dự báo giảm và 70,6% ổn định quy mô lao động.

Huy Thắng
Nguồn: http://canhtranhquocgia.vn/Thi-truong/Quy-I2016-So-DN-tro-lai-hoat-dong-tang-841/250664.vgp