Sản lượng thép thế giới tiếp tục giảm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sản lượng thép tại Iran tăng kỷ lục 15,9% trong tháng trước, đạt 0,9 triệu tấn. Trung Đông cũng là khu vực duy nhất có sản lượng thép tăng trong tháng này.

Trong tháng trước, Trung Quốc sản xuất 40,4 triệu tấn thép thô, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép của Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng trước đều giảm so với năm ngoái khi lần lượt dừng ở mức 5,5 triệu tấn và 3,2 triệu tấn, giảm 44,2% và 24,8%.

Tại châu Âu, sản lượng thép thô của những nhà sản xuất thép lớn như Đức, Ý, Pháp và Tây Ban Nha cũng giảm mạnh. Trong tháng trước, Đức sản xuất 2,6 triệu tấn thép, giảm 31,6% so với một năm trước. Sản xuất thép tại Ý, Pháp và Tây Ban Nha cùng giảm lần lượt 39,9%, 35,7% và 35,7% khi dừng ở mức 1,7 triệu tấn, 1 triệu tấn và 0,9 triệu tấn.

Sản lượng thép của Mỹ là 3,8 triệu tấn, giảm 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng của Brazil đạt 1,7 triệu tấn, giảm 395.

Tại Đông Âu, sản lượng thép của Nga trong tháng trước giảm 32,1% xuống còn 4,1 triệu tấn. Ukraine sản xuất 2,3 triệu tấn thép thô, giảm 33,6% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Khánh Hoa
Theo WSA