Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, khu vực kinh tế TƯ tăng 3%; khu vực kinh tế địa phương giảm 3,9%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước có tốc độ tăng cao nhất 7,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,3%. Như vậy, kể từ tháng 5 sản xuất liên tục tăng sau nhiều tháng giảm.

Trong tháng 7, nhiều doanh nghiệp có tăng trưởng so với tháng 6 và so với cùng kỳ năm trước: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tăng 0,3% so với tháng 6 và tăng 15,1% so với cùng kỳ); Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (tăng 1,3% và 5,9%); Tính chung 7 tháng, các doanh nghiệp trên đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tăng trưởng bình quân toàn ngành (5,1%).

Sản xuất công nghiệp của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục ổn định và duy trì được mức tăng trưởng so với tháng 6 và so với cùng kỳ.

Thanh Mai
Nguồn: Báo Hà Nội mới