Sắp có nghị định mới về đất đai
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định mới này sẽ tập trung điều chỉnh mạnh những vấn đề về giá đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề tái định cư cho người dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến sự chênh lệch địa tô đối với quỹ đất thu hồi để làm dịch vụ. “Những điểm được điều chỉnh trong nghị định mới về đất đai sẽ hướng tới một mục tiêu “cái gì có lợi nhất cho dân sẽ làm”, ngay cả vấn đề chênh lệch địa tô cũng sẽ được điều chỉnh để tránh việc người dân bị thu hồi đất khi tái định cư phải nợ quá nhiều” – ông Nguyên nói.

Ông Nguyên cho hay sẽ tập trung đẩy mạnh về đấu giá đất trong năm 2009 và tiến tới đấu giá tất cả quỹ đất dịch vụ, đất kinh doanh khi giao cho các đơn vị làm dự án.

Ông Nguyên cũng cho biết sẽ trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai vào cuối năm 2009.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ  điện tử