Sắp có quy nghị định về mua bán, sáp nhập DN có yếu tố nước ngoài
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài mua lại doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp trong nước mua lại cổ phần của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định sẽ thống nhất một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đang được quy định khác nhau tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như hướng dẫn rõ ràng về thủ tục.

Nhu cầu mua bán doanh nghiệp trên thực tế đang tăng rất mạnh ở nước ta theo chiều hướng doanh nghiệp nước ngoài mua lại doanh nghiệp trong nước. Và bắt đầu xuất hiện nhu cầu mua cổ phần doanh nghiệp nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước.

Trong tương lại, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp sẽ là phương thức chủ yếu thu hút đầu tư nước ngoài, giúp nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện cũng như nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Nguồn: Báo Đầu tư chứng khoán