Sắp công bố chỉ số năng lực cạnh tranh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là năm thứ tư liên tiếp, VCCI và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) hợp tác nghiên cứu và công bố chỉ số này. Được biết, năm nay, VCCI đã tiến hành điều tra 7.820 doanh nghiệp trên cả nước, tăng hơn 1.000 doanh nghiệp so với năm 2007, để tiến hành thực hiện xây dựng chỉ số này.

Theo Nhóm nghiên cứu PCI, ngoài chỉ số xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, đánh giá môi trường kinh doanh năm 2008, năm nay, PCI sẽ có thêm bộ chỉ số về cơ sở hạ tầng. Mục tiêu của bộ chỉ số này là đánh giá và xếp hạng về mức độ phát triển, mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống cơ sở hạ tầng các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nguồn:  Báo Điện tử Đầu tư