Sẽ ban hành quyết định về thu phí để giám sát hoạt động cho vay
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để giải quyết vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu sớm ban hành quyết định về việc thu phí. Việc ra quyết định về thu phí là để quản lý và làm cơ sở giám sát việc cho vay của các ngân hàng.

NHNN cũng cho biết trong ngày 19-5 (ngày áp dụng lãi suất huy động và cho vay theo lãi suất cơ bản) vẫn có một số ngân hàng cổ phần cho vay trên mức 18%/năm. Những trường hợp này đã bị Thanh tra NHNN xử phạt.

NHNN cũng đã chào mua giấy tờ có giá với các kỳ hạn bảy ngày, với lãi suất 12%/năm. Khối lượng chào và trúng thầu mỗi phiên 5.000-10.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của NHNN khối NHNN, nước ngoài vốn khả dụng dư thừa, còn khối ngân hàng cổ phần thì mức vốn này thấp và phân bổ không đồng đều.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM