Sẽ có giá tối thiểu xuất khẩu gạo
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Hiện iệp hội Lương thực Việt Nam đang đề nghị giao cho hiệp hội thống nhất các đơn vị hội viên trong việc thực hiện các hợp đồng tập trung.

Để bảo đảm an ninh lương thực, tất cả các hợp đồng xuất khẩu đều phải đăng ký thông qua Hiệp hội. Cơ sở để Hiệp hội phân bổ hợp đồng là kết quả xuất khẩu 2 năm liền (2006-2007), chủ yếu là dựa vào năng lực và khả năng thực hiện. Khi đăng ký hợp đồng, các đơn vị phải có báo cáo danh sách các kho gạo tồn kho, tối thiểu là 50% lượng hợp đồng đã ký. Hiệp hội sẽ thông báo giá xuất khẩu tối thiểu cho các doanh nghiệp. Căn cứ vào đó các doanh nghiệp phải xuất khẩu với giá phù hợp với giá hướng dẫn này… 

Nguồn: Báo Thương mại