Sẽ xử lý văn bản trái luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nội dung kiểm tra văn bản QPPL là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND. Theo đó, những văn bản không bảo đảm được tính hợp hiến, hợp pháp là các văn bản không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Thông tư này sẽ bị kiểm tra và xử lý.

Sau khi xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định, quyết định xử lý những văn bản này sẽ được công khai, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên Công báo, cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải đăng trên trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân