Sửa đổi một số quy định để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để ngăn chặn việc lợi dụng mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới nhằm hợp pháp hóa hàng nhập lậu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại việc thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. Trong đó chú ý về diện hàng hóa mua bán, tiêu chuẩn hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu của cư dân biên giới và việc quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh tại khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 96/TTg ngày 18/2/1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2008.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/2/2007 theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ biên giới vào nội địa.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm làm việc với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các Bộ, ngành liên quan về việc sửa đổi Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ Giao thông vận tải để quản lý xe mang biển kiểm soát của Lào sử dụng tại Việt Nam, tránh sơ hở bị lợi dụng.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4576/VPCP-KNTN  ngày 11/7/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mặt hàng thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm lưu thông.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp