Tăng cường sự tham gia của xã hội vào đấu tranh chống tham nhũng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đại diện nhiều ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chống tham nhũng quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế, các tổ chức của Liên hiệp quốc, các Đại sứ quán, các nhà tài trợ song phương và đa phương cho Việt Nam cùng nhiều cơ quan thông tin đại chúng đã tham gia đối thoại.

Đây là lần đối thoại thứ hai được tổ chức tại Việt Nam (lần thứ nhất vào tháng 5/2007) nhằm thông tin cho các đối tác phát triển về thực tế tình hình, những kết quả và thách thức mới trong hoạt động phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; trao đổi thông tin, kinh nghiệm của quốc gia và quốc tế về phòng ngừa và giảm tham nhũng; huy động các nguồn lực, tăng cường phối hợp hành động giữa các cơ quan của Việt Nam và hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác phát triển. Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại cuộc đối thoại lần này là “Vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng nói chung, trong lĩnh vực giáo dục nói riêng“.

Cuộc đối thoại được chia làm hai phiên làm việc. Tại phiên thứ nhất với chủ đề: “Tiến trình và khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2007”, các đại biểu đã nghe đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Bộ Công an báo cáo về những tiến triển mới nhất cũng như những thách thức trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam. Trong các phát biểu đóng góp tại Hội thảo, cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao những nỗ lực của của Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thống nhất coi cuộc đối thoại này là một công cụ thúc đẩy hoạt động chống tham nhũng ở Việt Nam. Trong một báo cáo đánh giá độc lập của mình, nhóm nghiên cứu do Đan Mạch khởi xướng đã nhận định rằng việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng của Việt Nam từ năm 2006 đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ, tạo bước chuyển tích cực. Tuy vậy còn có những thách thức mà Chính phủ cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là việc củng cố niềm tin của công chúng đối với các nỗ lực của Chính phủ.

Tại phiên làm việc thứ hai với chủ đề: “Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng”, đối thoại tập trung vào vai trò và trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Các ý kiến đóng góp đều xác định và nhấn mạnh sự cần thiết phải trao cho mọi thành phần trong xã hội quyền cũng như trách nhiệm tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách và các hoạt động phòng, chống tham nhũng. Các đại biểu cũng đều nhất trí rằng các thành phần trong xã hội còn cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trong tương lai. Khu vực hành chính công, giới truyền thông hay các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng các doanh nghiệp đều có vai trò quan trọng và trách nhiệm riêng của mình trong hoạt động phòng, chống tham nhũng .

Vấn đề phòng chống tham nhũng trong ngành giáo dục cũng đã được đưa ra thảo luận sôi nổi tại cuộc đối thoại,. Các bên tham gia đối thoại đã trao đổi sâu về các chính sách, kinh nghiệm phòng chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục./.

Nguồn: TTXVN