Tập trung hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức trong tháng 12/2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cũng trong tháng 12, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào việc xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. Đồng thời, ngành tập trung thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia thành lập, tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục đẩy mạnh. Việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc đã được Thủ tướng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo và các vụ việc nổi cộm đang được xã hội quan tâm, ngành đẩy nhanh hơn về tiến độ.
Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tham nhũng, trong tháng 11, Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ đã kết thúc và đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng 10.000 ha cao su Tân Biên – Tây Ninh; đã kết thúc thanh tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Đà Nẵng và việc thanh toán hợp đồng xây lắp với Tổng Công ty xây dựng số I – Bộ Xây dựng; tiếp tục thanh tra tại Tổng Công ty xây dựng miền Trung, triển khai thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại thành phố Hà Nội và chuẩn bị triển khai thanh tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông Vận tải.
Thanh tra Chính phủ cũng đã kết thúc và chuẩn bị ban hành kết luận về 4 cuộc thanh tra gồm: Dự án Khu đô thị Nam Trung Yên – Hà Nội; Công tác thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy hoạch sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Nam Định; Quy hoạch sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Tây Ninh. Ngành tiếp tục thanh tra tại Tổng Cục Hải quan; việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế; việc sản xuất, quản lý và sử dụng vắcxin phòng bệnh dại ở người; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; triển khai thanh tra việc quy hoạch và thực hiện dự án Khu đô thị, khu công nghiệp tại Long An./.

Nguồn: TTXVN