Tất cả các chuyên ngành giám định phải kiểm tra kiến thức pháp luật sở hữu công nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo hướng dẫn, cá nhân được cấp Thẻ giám định viên chỉ được lựa chọn 1 trong 2 hình thức: hoạt động độc lập hoặc hoạt động trong một tổ chức giám định SHCN. Trường hợp cá nhân chọn hình thức hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức giám định SHCN thì giám định viên phải được ghi nhận vào Danh sách giám định viên thuộc tổ chức giám định SHCN.

Môn pháp luật SHCN là nội dung kiểm tra bắt buộc đối với tất cả các chuyên ngành giám định. Chỉ những người đã có ít nhất 15 năm liên tục làm công tác soạn thảo và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về SHCN, giám định SHCN, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra về SHCN tại các cơ quan quản lý nhà nước về SHCN, nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về SHCN tại tổ chức nghiên cứu, đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp mới được miễn kiểm tra môn pháp luật SHCN.

Các môn chuyên ngành giám định gồm giám định sáng chế (gồm cả giải pháp hữu ích) và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giám định kiểu dáng công nghiệp, giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý và giám định các quyền SHCN khác

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên, Giấy chứng nhận tổ chức giám định; lập và công bố Danh sách giám định viên SHCN; tổ chức giám định SHCN. Danh sách giám định viên SHCN, tổ chức giám định SHCN được công bố trên Công báo SHCN và trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thẻ giám định viên hay Giấy chứng nhận tổ chức giám định sẽ bị thu hồi nếu có chứng cứ khẳng định Thẻ giám định viên hay Giấy chứng nhận được cấp trái với quy định của pháp luật; người được cấp Thẻ hay tổ chức giám định không đáp ứng được các điều kiện quy định, hoặc từ bỏ hoạt động giám định…

Nguồn: Website Chính phủ