Tháng 10: Công bố Báo cáo cạnh tranh trong 10 lĩnh vực kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

10 ngành kinh tế được công bố báo cáo cạnh tranh gồm năm ngành dịch vụ là hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, phân phối xăng dầu, viễn thông và năm ngành sản xuất là xi măng, sắt thép, phân bón hóa học, thức ăn chăn nuôi và sữa.
  10 ngành kinh tế được báo cáo cạnh tranh lần này là những ngành đã xảy ra những vụ kiện cạnh tranh không lành mạnh hoặc là những ngành có tiềm ẩn nhiều yếu tố cạnh tranh không lành mạnh.
Từ việc lần đầu tiên công bố báo cáo cạnh tranh này, các doanh nghiệp sẽ có thêm những nhận thức mới trong kinh doanh, đầu tư cũng như cách tiếp cận định dạng thị trường mới từ góc độ Luật Cạnh Tranh.    T.Hiền
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp