Tháng 11, thực hiện 950 triệu USD vốn FDI
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tính riêng trong tháng 11, cả nước có 106 dự án được cấp mới với số vốn đăng ký là 726 triệu USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 11 tháng lên tới 1.059 dự án (đạt 59 tỉ USD đăng ký). Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng vẫn thu hút vốn FDI cao nhất với mức 32,5 tỉ USD qua 11 tháng, chiếm 53,7% về số dự án, kế đến là vốn vào lĩnh vực dịch vụ và nông, lâm, ngư nghiệp.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, doanh thu của khối FDI qua 11 tháng đạt 4,8 tỉ USD, đưa tổng doanh thu 11 tháng lên 45,5 tỉ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ, phân nửa số doanh thu này thuộc về xuất khẩu.

Ở một báo cáo khác, Bộ Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT) dự kiến năm 2008 có thể giải ngân 11 tỉ USD vốn FDI, tăng 37% so với năm trước và là con số cao nhất trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, bộ này cho rằng, vốn đăng ký quy mô lớn ngày càng nhiều đòi hỏi cần tập trung vào công tác hỗ trợ triển khai dự án nhằm tăng lượng giải ngân.

Để thúc đẩy việc triển khai và thực hiện các dự án, Bộ KH-ĐT sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh việc giải ngân vốn đăng ký các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô vốn đầu tư lớn được cấp trong năm 2006 và năm 2007.

Nguồn: Báo Điện tử VietNamNet