Thành lập tổ giám sát thị trường tiền tệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nhiệm vụ chính của Tổ là giám sát thị trường tiền tệ, cập nhập thông tin thường xuyên, đưa ra các phân tích đánh giá diễn biến thị trường trên cơ sở đó tham mưu cho Thống đốc các biện pháp xử lý.

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng vừa giao cho Ngân hàng Nhà nước trong triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đó. Theo đó, phải rà soát và kịp thời xử lý những bất hợp lý trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm phù hợp với tình hình và mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, Chính phủ cũng quyết định thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhằm tư vấn cho Thủ tướng về giám sát thị trường tài chính ở cả 3 lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm, cũng như cảnh báo về các nguy cơ đối với ngành này.

Ủy ban sẽ là đầu mối điều phối giám sát chuyên ngành, giám sát chung thị trường cũng như việc chấp hành các thông lệ quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra trong ngành. Ngoài ra, đơn vị này còn giám sát điều kiện cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.  

Đây cũng là nơi thực hiện các phân tích, dự báo, và cảnh báo về độ an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng và những nguy cơ đối với thị trường này. Mặt khác, Ủy ban giám sát sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin về thị trường tài chính quốc gia cho Thủ tướng.

Ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, làm Chủ tịch ủy ban.

Nguồn: Báo Điện tử VnExpress.net