Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị thu hồi hơn 5 tỷ đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngoài ra, trong năm qua, thanh tra chuyên ngành các sở xây dựng đã xử lý 2.633 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, phạt hành chính 5,4 tỷ đồng; kiểm tra 247 công trình, dự án thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử