Thanh tra các tổ chức cho vay chứng khoán vượt mức 3%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo cho thấy sau hơn 4 tháng thực hiện Chỉ thị 03, nhìn chung dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán và tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, giảm dần qua các tháng và vẫn giữ tỷ lệ dưới 3%.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 của một số tổ chức tín dụng chưa nghiêm túc, tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán cao hơn nhiều so với quy định nhưng vẫn tiếp tục cho vay mới, dẫn đến khó có thể thực hiện đúng kế hoạch giảm thấp dư nợ dưới 3% đến 31/12/2007 theo quy định.

Báo cáo cho biết nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển bền vững, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng có tỷ lệ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán vượt mức 3%. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, những tổ chức tín dụng vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành, đặc biệt là những trường hợp cố tình vi phạm sau khi Chỉ thị 03 ra đời và có hiệu lực.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát lại kế hoạch chi tiết giảm dư nợ, đồng thời yêu cầu từng tổ chức tìm mọi biện pháp giảm dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, phấn đấu đạt tỷ lệ dưới 3% đến cuối năm 2007.

“Việc thực hiện Chỉ thị 03 là giải pháp tích cực để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2007 và 2008, đồng thời tăng cường kỷ cương trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động tiền tệ – tín dụng, đòi hỏi các tổ chức tín dụng và đơn vị trong ngành cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả”- Báo cáo nhấn mạnh.

Theo Báo Tiền phong